Category: Test Prep

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /Adverb

Punjabi Grammar notes for Punjab State Govt. Exams - ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /Adverb Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /Adverb: ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ :  ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ,  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚ ‘ਚੱਲ’ ਅਤੇ ‘ਦਿੱਤੀ’, ਦੋਨੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਤੇਜ਼‘ , […]

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ / Adjective

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ Adjective Opchi

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ / Adjective Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ / Adjective : ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ  ਕਿਸੇ  ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ  ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗਣ, ਗਿਣਤੀ  ਜਾਂ  ਮਿਣਤੀ  ਦੱਸ ਕੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :  ਦਲੇਰ ਮੁੰਡਾ,  […]

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਕਿਰਿਆ / Verb

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams - Verb Opchi/ ਕਿਰਿਆ

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਕਿਰਿਆ / Verb Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਕਿਰਿਆ / Verb: ਕਿਰਿਆ :  ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਲ ਸਹਿਤ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕਰਨਾ ਪਰਗਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ : ਹਸਦਾ, ਉਡਦਾ, ਵਰ੍ਹਦਾ, ਖਾਧੀ, ਜਾਵੇਗਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ‘ ਕਿਰਿਆ ‘ ਹਨ। ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ […]

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਪੜਨਾਂਵ / Pronoun

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams - Pronoun Opchi

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਪੜਨਾਂਵ / Pronoun Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਪੜਨਾਂਵ / Pronoun : ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ:-  ਉਹ, ਮੈਂ, ਤੂੰ, ਮੇਰੇ, ਉਸਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਦਿ। ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ […]

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਨਾਂਵ / Noun

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਨਾਂਵ / Noun

Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਨਾਂਵ / Noun Punjabi Grammar Notes for Punjab Govt. Exams- ਨਾਂਵ / Noun: ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੀਵ, ਸਥਾਨ, ਵਸਤੂ, ਹਾਲਤ, ਗੁਣ, ਭਾਵ, ਕੰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ, ਬਲ਼ਦ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੈੱਨਸਿਲ, ਗਰਮੀ, ਦਫਤਰ, ਪਿਆਰ, ਬੇਨਤੀ, […]

Punjabi Grammar notes for Competitive Exams-ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

Punjabi Grammer notes for punjab govt exams - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

Punjabi Grammar notes for Competitive Exams-ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ Punjabi Grammar notes for Competitive Exams-ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉੱਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੀ […]

Punjabi Grammar for Competitive Exams – ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ

Punjabi Grammer - Opchi.com(Punjabi Grammer For Punjab State Govt Exams) Study Material

Punjabi Grammar for Competitive Exams – ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ Punjabi Grammar for Competitive Exams – ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜੋ ਰੂਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ […]